[สถิติเยี่ยมชม]
รายงานรหัสขีดฆ่าแสตมป์ยาเส้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมในสภ.ที่ 4   รหัสแสตมป์ในสภ.ที่ 4


ลำดับที่วันที่เผยแพร่หน่วยงานไฟล์แนบผู้บันทึก
110/07/25661.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์    ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
210/07/25662.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น    ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
310/07/25663.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม    ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
410/07/25664.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม    ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
510/07/25665.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย    ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
610/07/25666.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร    ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
710/07/25667.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย    ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
812/07/25668.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย_เสียภาษีในอัตราศูนย์    ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
910/07/25669.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี    ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
1010/07/256610.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ    ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี


           ที่มาข้อมูล ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 4
           พัฒนาระบบ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4 (10/7/2566 )